وبگاه شخصی غلامعلي آساده

آیا از انجام عملیات حذف اطمینان دارید؟
طرح های تحقیقاتی

عنوانمجریهمکارانسالشناسهمحل اجرانوع
طرح ملي كاربرد بيوتكنولوژي و ايجاد كلونهاي مقاوم در مقابل خشك شدن درختان نارون جنگلي ( اوجا مبلح )  دکتر کامران رهنما همکار اصلی- آساده 1378   ملی 


  بازديد : 18600
Copyright © 2014
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان