وبگاه شخصی غلامعلي آساده

آیا از انجام عملیات حذف اطمینان دارید؟


اطلاعات علمی

نام: غلامعلي
نام خانوادگي: آساده
دانشكده: تولید گیاهی
گروه آموزشي: گیاهپزشکی
رتبه علمی: مربي
صفحه خانگي: http://asadeh.profcms.gau.ac.ir
پست الكترونيك: asadeh@gau.ac.irتحصیلاترشته/گرایشدانشگاهکشورتاریخ از ... تا
كارشناسيگیاهپزشکی دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان ایران 1365 - 1367 
كارشناسي ارشدحشره شناسی کشاورزی  ایران 1367 - 1370 
دكتري دانشگاه تربیت مدرس ایران 1376 - 1378  عنوان پایان نامه آخرین مدرک تحصیلی


فارسی: بیواکولوژی و ارزیابی خسارت سوسک برگخوار غلات در مزارع گندم منطقه گرگان
English:

مرتبهدانشگاهكشورتاريخ
ازتا
معاونت آموزشي دانشكده علوم زراعي   ایران 1373 1375 
معاونت اداری مالی دانشکده های علوم کشاورزی   ایران 1380 1381   تخصص اصلی


عضو هیئت علمی گروه گیاهپزشکی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
1-01 آفات گياهان ( شپشكهاي درختان ميوه ) و آفات گندم
2-01 کنه های گیاهی

  بازديد : 18602
Copyright © 2014
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان